Αυτό το σεμινάριο έλαβε χώρα σε μια κωμόπολη του Μαντσέστερ σ’ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο με το προσωπικό να προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παρευρισκομένων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

   Το σεμινάριο ξεκίνησε με μια ιστορική διαδρομή από το 1957 που ο Σκίνερ έγραψε το βιβλίο “Verbal Behavior” προτείνοντας τον όρο λεκτική συμπεριφορά,που είναι μια μια συμπεριφοριστική προσέγγιση διδασκαλίας της γλώσσας κι εστιάζει στην ιδέα ότι η έννοια μιας λέξης βρίσκεται στην λειτουργικότητά της

  Η λεκτική συμπεριφορά(Verbal behavior) αξιοποιεί τα ίδια τα κίνητρα του παιδιού, διδάσκοντας το να επικοινωνεί για ότι αυτό επιθυμεί είτε υπάρχει η ικανότητα του λόγου είτε όχι(mands). Αυτή η ικανότητα του παιδιού να ζητά, μπορεί να μειώσει τη προβληματική συμπεριφορά( problem behavior), που λειτουργούσε ως για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Για παράδειγμα ένα παιδί ζητά μήλο, όταν βλέπει ένα μήλο. Έτσι, όταν του δίνεται ένα μήλο , ενισχύεται ο λόγος του και μειώνεται η προβληματική συμπεριφορά. Το παιδί είναι πιθανό να επαναλάβει αυτή την ενέργεια με το να έχει θετικά ενισχυθεί, κάτι το οποίο άμεσα ακολουθείται από θετική συμπεριφορά.

  Όμως,στην η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (ΑΒΑ) ο θεραπευτής προσπαθεί να μάθει τη λέξη τηλέφωνο στο παιδί όταν το παιδί βλέπει ένα τηλέφωνο ή μια εικόνα τηλεφώνου χωρίς να το παιδί να διδάσκεται τη λειτουργική χρήση της έννοιας τηλέφωνο. Το αποτέλεσμα είναι να μη μπορεί το παιδί να χρησιμοποιήσει  τη λέξη τηλέφωνο μέσα στο περιβάλλον από τους οικείους του σε μια πρόταση που να εμπεριέχεται η λέξη αυτή.

Verbal Behavior – Chester,UK July 2016
Translate »